Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar hela processen.

 

Se filmen "från skog till färdig bulkleverans" (Extern sida - Youtube).

filmruta_1920x1080.jpgPellets utan tillsatser
Spånet i Derome Pellets kommer från Deromegruppens egna sågverk. Vägen från spån till ditt förnybara bränsle börjar med att vi torkar spånet, till stor del med återvunnen energi. Det torra och varma spånet, fritt från tillsatser, pressas samman till små energirika pellets. Pelletsen binds samman av lignin, ett naturligt ämne i trä.

100201_pelletsfabriken-(11)

Torkning utan kontaminering
Vår torkanläggning är uppbyggd med återvunnnen värme från vår pannanläggning. Vi torkar med rökgaser som går i ledningar i torken vilket gör att vi inte blandar flygaska från vår förbränning med råvaran. Det ger oss askhalter neråt 0,2% i färdig pellets.
 
8000 ton pellets
Vi förvarar 8000 ton pellets i vår silo och undviker på så sätt att köra hjullastare i pelletsen i planlager. Hela fabriken är ett slutet system där främmande föremål eller fukt inte kan komma in i pelletsen. Detta för att vi ska leverera en hel och ren pellets till dig som kund. 

pelletssilo
 
Alltid jämn och hög pellets kvalité
I och med att vi hela tiden har samma leverantör av spån, våra egna sågverk, blir alltid resultatet på färdig vara den samma. Derome Pellets tillverkas i vår fabrik i Kinnared som ligger i mellersta Halland.

100530_kinnared_anlaggning_7