Densitet :   660 kg/m3
Energi innehåll: 4,8 kWh/kg
Torrhalt :  <9 viktprocent
Askhalt : <0,4 viktprocent
Ask smältpunkt:  1.400 grader
Tillsatsmedel: Inga tillsatser
Diameter: 8 mm
Längd: Max 40 mm
1 % av pelletsen
får vara mellan 40-45 mm
Total svavelhalt:  0,08%
Klorider: 0,03
Fin andel i vikt % < 3 mm 0,8