Vi har gjort ett antal tekniska samt mekaniska förändringar i ledet till din leverans av pelletsPLUS. Dessa har medfört att vi kan påvisa en ökad värme med upptill 3% per ton eldad pellets, jämfört med våra konkurrenters.

Vi avslöjar inte allt, men här är några uppgraderingar som ger mer värme till dig:

UTBILDADE CHAUFFÖRER - mindre smul
Våra chaufförer har utbildats i bulklossning på vår fabrik. De vet hur de ska lossa pelletsen för att mininera uppkomsten av smul.

EGEN RÅVARA - jämn kvalié 
Ni behöver inte justera förbränningsintällningarna. Vi har kontroll på råvaran över hela året som levereras till din panna.

SIKTAD PELLETS - hel och ren
Den pelletsen som vi levererar i lastbilen är siktad och cirka 2% smul är återfört till pressarna för ompressning. Smul som du som kund inte får ut till ditt förråd.

FÖRVARAS I SILO - slutet system
Vi förvarar färdig pellets i en silo hos oss. Den utsätts inte för åverkan utan färdas i ett slutet system direkt till lastbilen. Här finns inte risk för inblandning av främmande föremål.

TORKNING - inga rökgaser i spånet
Vi torkar med indirekta torkar. Våra heta rökgaser som används blandas inte med spånet. På så sätt kontamineras inte spånet med flygaska från förbränningen. Vår askhalt är alltid < 0,4 viktprocent.