• Följe-/vågsedel vid varje leverans
     
  • Bilarna har EURO 4 klass eller högre, för förbättrad avgasreducering
     
  • Att alltid lämna förrådet/anläggningen i samma skick som när vi anlände
     
  • Om förrådet körs fullt, läggs resterande pelletsmängd från slangen i en sopsäck och ställs bredvid förrådet.