ALLA KAN BIDRA
Genom att medvetet handla närproducerade produkter, hjälper vi till med att minska koldioxidutsläppen.
Testa vår koldioxidkalkylator och jämför ditt avtryck på miljön genom att välja vår pellets kontra att köpa från andra pelletsanläggningar i Sverige.

MILJÖPÅVERKAN
Miljön påverkas av vår energianvändning, så det är viktigt att vi alla använder energi på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Trädbränsle klassas som förnyelsebar energi, vilket innebär att belastningen på miljön inte blir lika hög som vid eldning av fossila bränslen (olja, gas, kol).

TRÄDBRÄNSLE
är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp. Svenskproducerade pellets och briketter tillverkas nästan uteslutande av råvara från sågverk och annan träindustri. Vid förbränning av trädbränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxttid frigörs nu för att åter kunna upptas av nya träd. Förbränning av trädbränsle tillför inte atmosfären extra koldioxid, vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena. Det innebär att eldning med trädbränsle inte påverkar växthuseffekten, och därmed inte bidrar till en onaturlig uppvärmning av jordklotet.

KOLDIOXIDKALKYLATOR