Bestämmelser för mottagning av bulkleverans
Leverans av värmepellets i lösvikt levereras med bulkbil. Bilen är utrustad med 20 m slang. Vid behov av slanglängd över 20 m (ska anges vid beställning) tillkommer en kostnad om 250 kr per leverans. Våra bilar kan ta max 30 m slang.

Vid bulkleverans, då köparen på grund av för liten lagringskapacitet eller annan orsak inte kan ta emot beställd mängd, tillkommer tilläggsdebitering för faktisk kostnad gällande
returfrakt. Om mottagaren begärt telefonavisering och inte svarar, trots upprepade försök, läggs ordern om. Detta innebär att leverans sker inom avtalat antal arbetsdagar.

Mottagarens ansvarar för varan från mottagarens bulkkoppling samt:

  • att beställd mängd ryms i anvisat förråd
  • att förråd och lossningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
  • att framkomligheten till lossningsstället har vägbredd om minst 3,5 meter, fri höjd 4,2 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 8 ton), röjt från snö och sandat.
  • att förrådet är anpassat för mottagning av värmepellets. OBS! Inga plaströr, på grund av risk för statisk elektricitet bildas. Avluftningsrör Ø >200 mm eller motsvarande area ska finnas – vi rekommenderar Ø 300
  • att inblåsningsrör finns utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
  • att bulkkopplingen med Ø 102 mm (4”) är fast monterad
  • att kopplingen vid vågrät montering är på höjd max 1,3 meter; min. 0,1 meter. Vid lodrät montering höjd max 1,5 meter; min. 0,8 meter
  • att dammfilter är rengjort, rätt dimensionerat och monterat.