EN HÅLLBAR FRAMTID
I takt med ökande skatter och priser på olja samtidigt som staten successivt tar bort de subventioner som har funnits, kan vi erbjuda alternativet att elda med bioenergi istället. Förutom den ekonomiska fördelen bidrar inte biobränsle till växthuseffekten såsom fossila bränslen gör, därför kan vi säga att pellets är klimatsmart.

Derome kan hjälpa er med nyckelfärdiga lösningar för en omställning från olja till biobränsle.

KONTAKTA OSS FÖR EN LÖSNING SOM PASSAR DIN FASTIGHET/FÖRETAG
Till dig som idag är inköpare på ett värmeverk, kommunal fastighet, industri eller arbetar inom lantbruket och behöver pellets i lösvikt. Kontakta oss för en offert som är anpassad till just din anläggning.